Om Fysiobalans LL

Lottie Lundin äger och driver Fysiobalans LL sedan 1993.

Kombinationen av leg sjukgymnast, ergonom, hälsoutvecklare och instruktör i MediYoga ger en helhetssyn på arbetsmiljöarbete, med stor kompetens och erfarenhet.

 

 

Lottie Lundin

Leg. sjukgymnast, ergonom och cert. instruktör i MediYoga

FysioBalans LL drivs av mig, Lottie Lundin, ergonom och legitimerad sjukgymnast, hälsovägledare och instruktör i MediYoga.

Jag har lång erfarenhet av arbetsmiljö-och hälsoarbete inom Företagshälsovård mot olika branscher, exempelvis kontor, förskolor, lager och fabriker.

Jag erbjuder utbildning och konsultation inom

  • Ergonomi
  • Återhämtning och hälsoutveckling
  • MediYoga

Fysiska utbildningar, riskbedömningar och besök görs i Stockholm samt angränsande län. Digitala utbildningar, riskbedömningar och konsultaitoner tillhandahålls över hela landet.

Företaget har godkännande för F-skatt.

Kontakt

Område

📍Stocholm och angränsande län

Telefon

070-738 55 50

Område

Stockholm och angränsande län

F-skatt

Företaget har godkännande för F-skatt