Ergonomi

Läs om mina erbjudanden inom ergonomi nedan och skicka in en förfrågan för mer detaljer, upplägg och prisuppgifter 

Arbetsplatsbesök

Ett arbetsplatsbesök kan göras på individ eller gruppnivå. Det kan vara i ett förebyggande syfte eller vid besvär.

Kontor

Välkommen att boka ergonom som kommer ut och går igenom arbetsplatsens ergonomi och inställningar med varje medarbetare. Efter besöket har medarbetaren goda kunskaper om hur stolen ska optimeras, om bordshöjder i sittande och ev. stående, inställning av bildskärmshöjder och synavstånd, hantering av styrdon samt vikten av varierade arbetsställning och arbetsrörelser.

En skriftlig rapport med åtgärdsförslag på individnivå kan ingå vid önskemål.

Besöken kan göras både fysiskt samt digitalt.

Förskola

Välkommen att boka besök av ergonom i rehabiliterande syfte. Vi går igen de arbetsmoment samt belastningar som förekommer på förskolor. Rapport med åtgärdsförslag vid önskemål.

Produktion, Lager, Fabrik

Välkommen att boka ergonom för bedömning av arbetsmiljön för individ ur ett rehabiliterande syfte. Vi går igenom de arbetsmoment och belastningar som finns på arbetsplatsen. Rapport med åtgärdsförslag skickas vid önskemål.

Hemtjänst, personlig assistans, kök

Välkommen att boka besök av ergonom i rehabiliterande syfte. Vi går igen de arbetsmoment samt belastningar som förekommer på arbetsplatsen. Rapport med åtgärdsförslag skickas vid önskemål.

Ergonomi vid nybyggnation eller flytt

 Kontakta oss gärna inför en nybyggnation eller flytt för att göra en ergonomisk bedömning. Vi hjälper er gärna med planering samt materialval för att optimera ergonomin.

Utbildning

Utbildning i ergonomi ger kunskap och förståelse för de belastningar som finns i arbetsmiljön, och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning.

Kontor

Välkommen att boka en föreläsning om Ergonomi på datorarbetsplatsen på kontoret samt vid arbete på distans! Under 1 timme går vi igenom hur man kan optimera ergonomin på sin arbetsplats, samt undvika gamnacke, musarmbåge och ryggskott! Efter föreläsningen har man goda kunskaper om hur stolen ska ställas in, om bordshöjder i sittande och ev. stående, inställning av bildskärmshöjder och synavstånd, hantering av styrdon samt vikten av varierade arbetsställning och arbetsrörelser. Även synergonomi och belysning gås igenom, samt vikten av återhämtning på arbetet och genom livsstil. Föreläsningen går att kombinera med individuella arbetsplatsbesök för dem som önskar det.

Utbildningen sker ute hos kund alt. digitalt.

Förskola

Utbildning i ergonomi på Förskola ger kunskap och förståelse för de belastningar som finns i arbetsmiljön, och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning i belastningsergonomi.

Genom både teori och praktik får ni kunskap samt arbetsteknik för att undvika och minska belastningsrelaterade besvär och skador.

Om barn med fysiska funktionshinder finns på förskolan kan utbildning i förflyttningsteknik ingå.

Kurstid från ca 2 timmar. Utbildningen kan ges både fysiskt på plats samt digitalt.

Produktion, Lager, Fabrik

Välkommen att boka en föreläsning i Belastningsergonomi. Under 2 timmar går vi igenom hur arbetsrörelser och arbetsbelastningar påverkar kroppen utifrån er arbetsmiljö. Ett förberedande arbetsplatsbesök av ergonom rekommenderas för att få utbildningen anpassad till er miljö.

Hemtjänst, personlig assistans, kök

Välkommen att boka en föreläsning i Belastningsergonomi och förflyttningsteknik. Under 2-3 timmar går vi igenom hur arbetsrörelser och arbetsbelastningar påverkar kroppen utifrån er arbetsmiljö. Ett förberedande arbetsplatsbesök av ergonom rekommenderas för att få utbildningen anpassad till er miljö.

  Riskbedömning

  Riskbedömning kan göras på kontor samt vid arbete på förskola, lager, tillverkning, fabrik med flera verksamheter.

  Kontor

  Riskbedömning kan göras på kontorsarbetsmiljö för att få en helhetsbild av arbetsmiljön. Skriftlig rapport med åtgärdsförslag bifogas.

   

  Förskola

  Riskbedömningar sker med hjälp av bedömningsmetoder (ex. KIM analyser, RAMP) som anpassas efter verksamheten, ex. lyfta/ bära, skjuta/ dra och repetitivt arbete.

  Skriftlig rapport med åtgärdsförslag bifogas.

  Lager, tillverkning, Fabrik

  Riskbedömningar sker med hjälp av bedömningsmetoder (ex. KIM analyser, RAMP) som anpassas efter verksamheten, ex. lyfta/ bära, skjuta/ dra, repetitivt arbete.

  Skriftlig rapport bifogas.

  Handintensivt arbete

  Riskbedömning behöver göras för Handintensivt arbete om indikation finns för detta, enligt AFS:en Medicinska kontroller 2019:3. Om riskbedömning visar Handintensivt arbete där åtgärder inte tar bort riskerna, behöver Medicinsk kontroll utföras. Vi hjälper er vid behov med att riskbedöma för handintensivt arbete, samt utför då det behövs de fysiska undersökningar och tester som ingår i en medicinsk kontroll med hjälp av MEBA (Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete).

  Mer om ergonomi

  Jag är utbildad leg. sjukgymnast sedan 1990 med vidare utbildning ergonomi på dåvarande Arbetslivsinstitutet 1997. 

  Ergonomi på arbetsplatsen handlar om människans förutsättningar i arbetet, teknikens utformning samt det organisatoriska arbetet.

  Vid en arbetsmiljökonsultation ges förslag på hur arbetsplatsen kan utformas, samt kunskap om hur du kan få en hälsosam arbetsplats med optimal utformning av system och produkter! Det kan ex. handla om Datorergonomi- hur du kan optimera datorarbetsplatsen på arbetet och hemma, och Belastningsergonomi- utbildning och bedömning av arbetsteknik och manuell hantering.

  Kontakt

  Område

  📍Stocholm och angränsande län

  Telefon

  070-738 55 50

  Område

  Stockholm och angränsande län

  F-skatt

  Företaget har godkännande för F-skatt