Ergonomi

Ergonomi på arbetsplatsen handlar om medarbetarens förutsättningar i arbetet, teknikens utformning samt det organisatoriska arbetet.

Medicinsk yoga

MediYoga är en mjuk dynamisk form av medicinsk yoga som fungerar för alla. Den ger balans och närvaro i kroppen och stärker våra kognitiva förmågor.

Hälsotjänster

Att få återhämtning under arbetsdagen är viktigt för att hantera och fördela belastningar. Återhämtning & hälsoutveckling på arbetsplatsen kan vara både individuellt och i grupp.