GDPR och personuppgiftsbehandling

Personuppgiftspolicy Fysiobalans LL

I denna policy är Fysiobalans LL personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Fysiobalans LL ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar via hemsidan, telefon, epost, eller vid direktkontakt.

Fysiobalans LL går att nå på följande sätt:

Post: Fysiobalans LL, Snårvindevägen 157, 165 74 Hässelby

Tel: 070-738 55 50 E-post: info@fysiobalans.se

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för dig som kontaktar Fysiobalans LL via hemsidan (www.fysiobalans.se), telefon, epost, eller vid direktkontakt.

Den gäller också vid nyttjande av någon av de tjänster som Fysiobalans LL tillhandahåller, ex. rapporter efter arbetsplatsbesök eller riskbedömningar.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Data som Fysiobalans LL samlar in och hur den används.

Fysiobalans LL agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Företagets främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Fysiobalans LL ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund.

Som personuppgiftsansvarig har Fysiobalans LL ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Fysiobalans LL behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Säkerhet

Fysiobalans LL skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Fysiobalans LLs system som hanterar personuppgifter.

Överföring av information

Fysiobalans LL sparar sin information inom Sverige och säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Som registrerad hos Fysiobalans LL har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Fysiobalans LL kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår du oss via telefon 070-7385550 eller via e-post info@fysiobalans.se