Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Detta innebär nya psykosociala föreskriften

 

Detta innebär nya psykosociala föreskriften

Arbetsmiljöverket har nu antagit en föreskrift som reglerar stress, mobbning och arbetsbelastning. Till våren 2016 träder reglerna i kraft som ska förtydliga arbetsgivarens ansvar.www.duochjobbet.se