Insatser på arbetsplatsen avgörande för sjukskrivna

”Insatser på arbetsplatsen avgörande för sjukskrivna”

Vetenskapligt stöd. Enskilda behandlingar som sjukgymnastik, kbt och medicinering leder mer sällan till att sjukskrivna kan komma tillbaka i arbete. Insatser på arbetsplatsen är däremot avgörande. Nu måste kunskapen på arbetsplatserna öka så att trenden med ökande långtidssjukskrivningar bryts, skriver två professorer i psykologi.www.dn.se 

Publicerad 2015-09-25