Ergonomi på förskola

Utbildning i ergonomi på Förskola ger kunskap och förståelse för de belastningar som finns i arbetsmiljön, och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning i belastningsergonomi.

Genom både teori och praktik får ni kunskap samt arbetsteknik för att undvika och minska belastningsrelaterade besvär och skador. 

Om barn med fysiska funktionshinder finns på förskolan kan utbildning i förflyttningsteknik ingå.

Kurstid från ca 2 timmar.

Kontakta för produktblad och offert.

Välkommen!