Ergonomi

Ergonomi på arbetsplatsen handlar om människans förutsättningar i arbetet, teknikens utformning samt det organisatoriska arbetet.

Vid en arbetsmiljökonsultation ges förslag på hur arbetsplatsen kan utformas, samt kunskap om hur du kan få en hälsosam arbetsplats med optimal utformning av system och produkter! Det kan ex. handla om Datorergonomi- hur du kan optimera på datorarbetsplatsen på arbetet och hemma, och Belastningsergonomi- utbildning och bedömning av förflyttningsteknik och manuell hantering.

Ska ni bygga om eller flytta kontoret? Kontakta mig för råd om ergonomi och utformning.

Jag utför också Riskbedömningar av arbetsmiljö och arbetshjälpmedel, samt medverkar i Arbetsmiljökommiteer.